• Nationellt årligt policyforum
  för de främsta aktörerna inom det förebyggande hälsoområdet.
 • Barn och ungas psykiska ohälsa: skolans roll för att se till att elever mår bra
  Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister
 • Svensk hälsopolitik: Vart är vi på väg?
  Göran Hägglund, f d Socialminister och partiledare (KD), idag bl.a. styrelseledamot Aleris
 • Vårdens förebyggande hälsoroll: Regeringens prioriteringar.
  Agneta Karlsson (S), statssekreterare hos sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström
 • Vad vi borde göra för att minska ohälsan i Sverige?
  Anders W Jonsson (C), vice partiledare, ledamot i riksdagens socialutskott och socialpolitisk talesperson

Bilder från Livsplats Sverige 2016

URVAL AV PROGRAMPUNKTER 2017

Hälsan – en fråga om kompetens

Att bygga upp kompetensförsörjning inom viktiga samhällsområden.  Aida Hadzialic, f d gymnasie- och kunskapslyftsminister  

08.30 - 22/08

Digitaliseringens transformerande kraft inom hälsoområdet

  Jan Gulliksen, KTH och f d ordf regeringens digitaliseringskommission           […]

13.20 - 22/08

Att forska sig till ett hälsosammare samhälle

Life Science betydelse för samhällsutvecklingen. Anders Blanck, VD LIF samt           […]

14.00 - 22/08

Hälsa genom arbete

Behovet av en ny politik. Elisabeth Svantesson (M), vice partiordförande och arbetsmarknadspolitisk talesperson

15.20 - 22/08

Svensk hälsopolitik: Vart är vi på väg?

Göran Hägglund, f d Socialminister och partiledare (KD), idag bl.a. styrelseledamot Aleris Ny teknik, politiska […]

10.45 - 21/08

Barn och ungas psykiska ohälsa

  Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister, om skolans roll för att se till att elever mår bra. […]

16.20 - 21/08

Vårdens förebyggande hälsoroll: Regeringens prioriteringar.

Agneta Karlsson (S), statssekreterare hos sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström Hälso- och sjukvården har seglat […]

11.10 - 21/08

Vad vi egentligen borde göra för att minska ohälsan i Sverige?

Ett alternativ till regeringens politik. Anders W Jonsson (C), vice partiledare, ledamot i riksdagens socialutskott […]

11.35 - 21/08

Vägval vården: Hur ska hälsa- och sjukvården hantera styr-, resurs- och kompetensfrågorna i framtiden?

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen   Karin Båtelson, förste vice ordf Sveriges Läkarförbund […]

13.00 - 21/08