Bilder från Livsplats Sverige 2015

PROGRAMPUNKTER 2016

22-23 augusti 2016

Programmet fylls på allt eftersom tider och deltagare blir fastställda. Hela programmet >>

13.00 - 22/08

Invigning

Mats Eriksson (M), Region Halland. Ann-Charlotte Stenkil (M), Varbergs kommun, hälsar välkomna som värdar.  

13.00 - 22/08

Jämlikhet och effektivitet i det förebyggande hälsoarbetet – en utveckling av den svenska modellen

Gabriel Wikström (S), Sjukvårds-, folkhälso- och idrottsminister – Jämlikhet och effektivitet i det förebyggande hälsoarbetet […]

13.10 - 22/08

Förebyggande hälsoinsatser: behov, utmaningar och effektstyrning.

Panelsamtal   Ann-Sofi Sjöberg, TCO,   Hans Karlsson, SKL   Lars Hultkrantz, professor Örebro Universitet […]

13.50 - 22/08

Driving systems transformation by cities – The case of Thrive NYC – a roadmap for cross-sector action for mental health for New Yorkers

Gary Belkin, Executive Deputy Commissioner, New York City. Storstaden New York miljardsatsar på att förändra […]

15.00 - 22/08

Från ohälsa och skenande utgifter till jobb och kostnadskontroll – en ny politik för att vända utvecklingen

Cecilia Widegren (M), gruppledare Socialutskottet – Från ohälsa och skenande utgifter till jobb och kostnadskontroll […]

16.40 - 22/08

Hur påverkar debatten om vinster i välfärden det förebyggande hälsoarbetet?

Ilmar Reepalu, regeringens särskilda utredare: Hur påverkar debatten om vinster i välfärden det förebyggande hälsoarbetet? […]

08.30 - 23/08

Hur ska förebyggande hälsa finansieras?

Samtal på hög nivå – Göran Färm, Kommuninvest, Annika Wallenskog, tillträdande chefsekonom SKL, Lars Mackay, […]

09.10 - 23/08

Panelsamtal: Hur minskar vi sjukskrivningarna?

Mika Pyykkö, finska SITRA:s sociala fond, Ann Carlsson, Apoteket AB; Anders Morin Svenskt Näringsliv; Tobias […]

15.40 - 23/08

Möjligheter för olika samhällsaktörer att bidra till att förebygga ohälsa

Johan Forssell (M), vice ordf Socialförsäkringsutskottet – Möjligheter för olika samhällsaktörer att bidra till att […]

09.40 - 23/08