Anmälan till 2018 års Livsplats Sverige

För valåret 2018 kommer Livsplats Sverige att ha ett nytt upplägg. Efter att ha lyssnat på alla våra deltagares synpunkter har vi beslutat oss för att erbjuda ett tydligare dialogmöte med politiken: Hälsoriksdagen 2018.

Det betyder att vi dels kommer vi att förlägga Livsplats Sverige till efter valet för att då kunna bjuda in de nya politiker som kommer att vara ansvariga beslutsfattare under den kommande mandatperioden. Dels kommer vi att i år hålla till i Stockholm.

Vi återkommer inom kort med exakt datum, plats och ett program.

För nyheter och uppdateringar från och om Livsplats Sverige, skicka ett mail till evalotta@livsplatssverige.se, ange namn, företag och mailadress.

Varmt välkommen!