<< Tillbaka till notiser

Hälsoriksdagen 16 september – nytt datum

Att regeringsbildningen drog ut på tiden omöjliggjorde bästa möjliga deltagande redan den 12 mars som var vårt ursprungliga datum.

När Sverige nu äntligen har en ny regering har vi därför beslutat att hålla Hälsoriksdagen 16 september, dvs. mindre än en vecka efter Riksmötets öppnande.

Det politiska landskapet förblir osäkert och det kommer att vara intressant att följa arbetet hos både regeringen och många kommuner och landsting.

Men beslutsfattare i hela landet behöver fortsatt förhålla sig till att hälso- och sjukvården är det område som är viktigast för väljarna. Och även om förslagen kan skilja sig åt, är politik, näringsliv, offentlig förvaltning och allmänhet överens: hälsoområdet är i akut behov av reformer och innovation, inte minst för att förebygga ohälsa.

Efter tre framgångsrika år lanserar den hälsopolitiska arenan Livsplats Sverige därför Hälsoriksdagen – en ny och unik mötesplats mellan politik och profession, forskning, intresseorganisationer och ideell sektor.

Missa inte chansen att vara en del av den hälsopolitiska dialogen, från kommunernas förebyggande hälsoinsatser till sjukvårdens roll för att minska ohälsa. Ta reda på vad riks-, kommunal- och landstingspolitiker vill göra och inte minst vad de behöver veta de närmaste 4 åren. Gör din röst hörd, lämna förslag och dela perspektiv. Lär dig och lär ut – var med och påverka framtiden!

Save the date! Inbjudan och program kommer inom kort.

Datum: 16 september 2019 
Tider: Kl. 09.00-16.00
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin

Är du intresserad av en utställarplats eller att hålla temaseminarier på Hälsoriksdagen så kontakta Marco Morner
marco.morner@livsplatssverige.se, tel.: +46 708 741 648