21/8
00.00 - 00.00

Programmet

Vi uppdaterar allt eftersom fler medverkande blir klara. Programmet som enkel pdf finns här.

10.30 - 10.45

Inledning

            Mats Eriksson, ordf Region Halland, Lise-Lotte Bensköld, 2:a vice […]

10.45 - 11.10

Svensk hälsopolitik: Vart är vi på väg?

Göran Hägglund, f d Socialminister och partiledare (KD), idag bl.a. styrelseledamot Aleris    

11.10 - 11.35

Vårdens förebyggande hälsoroll: Regeringens prioriteringar.

Agneta Karlsson (S), statssekreterare hos sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström  

11.35 - 12.00

Vad vi egentligen borde göra för att minska ohälsan i Sverige?

Ett alternativ till regeringens politik. Anders W Jonsson (C), vice partiledare, ledamot i riksdagens socialutskott […]

12.00 - 13.00

Lunch & nätverkstillfälle

Lunch i restaurangen. Möjlighet ges till walk-and-talk.

13.00 - 13.25

Vägval vården: Hur ska hälsa- och sjukvården hantera styr-, resurs- och kompetensfrågorna i framtiden?

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen         Karin Båtelson, förste vice […]

13.25 - 13.50

Kan Hälso- och sjukvården förebygga ohälsa?

Panelsamtal: Therese Nilsson, Institutet för Näringslivsforskning;     Hans Karlsson, chef avd vård & omsorg, […]

13.50 - 14.20

Fika & nätverkstillfälle

14.20 - 15.20

Utrota HPV – tar Sverige matchen?

Temaseminariepass 1 A: Fyra av fem kommer någon gång att utsättas för HPV-virus, den vanligaste […]

14.20 - 15.20

Temaseminariepass 1 B

Ett av tre parallella temaseminarer. Ämne kommer inom kort. Arr: En svensk klassiker

14.20 - 15.20

Temaseminariepass 1 C

Ett av tre parallella temaseminarer. Ämne kommer inom kort. Arr: Region Halland

15.20 - 16.20

Temaseminariepass 2 A – bokningsbar

Ett av tre parallella temaseminarer. Läs mer för att boka >>

15.20 - 16.20

Temaseminariepass 2 B – bokningsbar

Ett av tre parallella temaseminarer. Läs mer för att boka >>

15.20 - 16.20

Temaseminariepass 2 C – bokningsbar

Ett av tre parallella temaseminarer. Läs mer för att boka >>

16.20 - 16.45

Barn och ungas psykiska ohälsa

  Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister, om skolans roll för att se till att elever mår bra. […]

16.45 - 17.10

Att må bra på jobbet: en del i ett hållbart liv?

  Olika perspektiv och lösningar.   Håkan Olsson, stf GD Arbetsmiljöverket;         […]

17.30 - 18.30

Aktiviteter

Passa på att ta chansen till en härlig aktivitet tillsammans med övriga deltagare. Ni kan välja […]

19.50 -

Middag i matsalen på Varbergs Kusthotell

22/8
07.15 - 07.30

Vakna vid havet

Väck din kropp med energigivande (ledarledd) aktivitet på stranden. Aktiviteten kan utföras med vanliga kläder […]

08.30 - 09.00

Hälsan – en fråga om kompetens

Att bygga upp kompetensförsörjning inom viktiga samhällsområden.  Aida Hadzialic, f d gymnasie- och kunskapslyftsminister  

09.00 - 09.30

Klassikerforum

Klassikerforum presenterar en färsk trendrapport om barn och ungas attityd till framtidens hälsa. Mer info […]

09.30 - 10.00

Barn och ungas hälsa

Paneldiskussion om barn och ungas hälsa. Namn på medverkande kommer inom kort.

10.00 - 10.20

Fika & nätverkstillfälle

10.20 - 11.20

Temaseminariepass 3 A

Ett av tre parallella temaseminarer. Ämne och arrangör kommer inom kort.

10.20 - 11.20

Temaseminariepass 3 B

Ett av tre parallella temaseminarer. Ämne och arrangör kommer inom kort.

10.20 - 11.20

Temaseminariepass 3 C

Ett av tre parallella temaseminarer. Ämne och arrangör kommer inom kort.

11.20 - 12.20

Temaseminariepass 4 A

Ett av tre parallella temaseminarer. Ämne och arrangör kommer inom kort.

11.20 - 12.20

Temaseminariepass 4 B

Ett av tre parallella temaseminarer. Ämne och arrangör kommer inom kort.

11.20 - 12.20

Temaseminariepass 4 C – bokningsbar

Ett av tre parallella temaseminarer. Läs mer för att boka >>

12.20 - 13.20

Lunch och nätverkstillfälle

Lunch i restaurangen. Möjlighet ges till walk-and-talk.

13.20 - 13.35

Digitaliseringens transformerande kraft inom hälsoområdet

  Jan Gulliksen, KTH och f d ordf regeringens digitaliseringskommission           […]

13.35 - 14.00

Hur kan digitaliseringen bidra till att effektivisera det förebyggande hälsoarbetet?: två perspektiv

Jan Gulliksen samtalar med   Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal             […]

14.00 - 14.30

Regeringens politik för life science

Namn presenteras inom kort.

14.00 - 14.25

Att forska sig till ett hälsosammare samhälle

Life Science betydelse för samhällsutvecklingen. Anders Blanck, VD LIF samt           […]

14.25 - 14.50

Fika & nätverkstillfälle

14.50 - 15.20

Farma, medtech och jakten på effektiva investeringar

Är life science lyckopillret för svensk hälsopolitik? Peter Nordström, SweLife Ozan Öktem, director KTH   […]

15.20 - 15.45

Hälsa genom arbete

Behovet av en ny politik. Elisabeth Svantesson (M), vice partiordförande och arbetsmarknadspolitisk talesperson

15.45 - 15.50

Avslutning