<< Tillbaka till program
22 Aug | 08.30 - 09.00

Hälsan – en fråga om kompetens

Att bygga upp kompetensförsörjning inom viktiga samhällsområden.

 Aida Hadzialic, f d gymnasie- och kunskapslyftsminister