<< Tillbaka till program
21 Aug | 14.00 - 14.20 (denna programpunkt har redan varit)

Att förebygga genom information: folkbildning eller individanpassning?

Stora delar av diskussionen om det förebyggande hälsoarbetet fokuserar på viktiga strukturella frågor: finansiering, ansvar, digitalisering, styrning, o s v. Samtidigt kan informationsinsatser riktade till allmänhet/individer spela en viktig roll för att förebygga ohälsa. Men vad är mest effektivt: breda folkbildande insatser med generella råd, eller mer individanpassade rekomendationer och information?

Elisabeth Johansson, Cancerfonden; Solveig Enberg, Astma- och allergiförbundet; Lisa Stern Ödmark, Sveriges Apoteksförening; Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter