<< Tillbaka till program
22 Aug | 14.50 - 15.20

Farma, medtech och jakten på effektiva investeringar

Är life science lyckopillret för svensk hälsopolitik?

Peter Nordström, SweLife

Ozan Öktem, director KTH