<< Tillbaka till program
22 Aug | 14.40 - 15.20 (denna programpunkt har redan varit)

Farma, medtech och jakten på effektiva investeringar

Är life science lyckopillret för svensk hälsopolitik?

Anders Blanck, VD LIF;

Anders Lönnberg, nationell life sciencesamordnare;

Peter Nordström, SweLife;

Ozan Öktem, KTH Life;

Monica Hedberg, BellPal m m