<< Tillbaka till program
21 Aug | 13.30 - 14.00 (denna programpunkt har redan varit)

Hur kan hälso- och sjukvården bättre förebygga ohälsa?

Alla verkar överens om att förebyggande hälsoinsatser kan vara både effektiva och kostnadsbesparande. Men vem ska i praktiken ansvara för insatserna? Och vem ska betala? Har Hälso- och sjukvården alls en roll? Ska vårdpersonalen arbeta förebyggande? Hur i så fall?

Panelsamtal:
ThereseNilssonTherese Nilsson, Institutet för Näringslivsforskning;

 

hans-karlsson200x200Hans Karlsson, chef avd vård & omsorg, SKL;

 

johan-carlsson200x200Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

 

håkanteneliusHåkan Tenelius, näringspolitisk chef Almega Vårdföretagarna

 

Stig Nyman 200x200Stig Nyman, f d ordf Funktionsrätt Sverige

(f d Handikappförbunden)