<< Tillbaka till program
| - (denna programpunkt har redan varit)

Hälsoriksdagen 2019 – program

Ladda ner programmet som pdf >>

 

PROGRAM

08.00
Registrering o kaffe

08.30
Välkomna!
Moderatorn Helena Blomqvist ger oss praktiskt information om dagen.

 

08.35
Folkhälsopolitiken är död. Länge leve folkhälsopolitiken!

Vilken framtid väntar oss på det förebyggande hälsoområdet – ett Klondyke av hälsa och innovation eller skenande ojämlikhet?
Jenni Nordborg, Regeringens samordnare för Life Science, Daniel Forslund (L), Ordförande SKL:s Beredning för digitalisering och ordförande Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott Stockholms läns landsting, Annette Linander (C) 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen samt gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne, Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier

 

08.55
Vi börjar med pengarna: Vem ska betala för folkhälsan?
Debatt om prioriteringar och finansiering, betalningsvilja och individansvar.
Kristina Nilsson vice ordförande socialutskottet (S), Anders W Jonsson ledamot socialutskottet och vice ordförande (C), Anna Starbrink Hälso- och sjukvårdsregionråd (L) Region Stockholm, Niklas Huss Innovationschef Länsförsäkringar, David Ziemsky, VD Bellpal

 

09.15
Utskottsbehandling och votering.
Bikupor, rundabordssamtal, övning och mentometer i publiken.

 

09.25
Sjukvården tar saken i egna händer: starkt regionalt lagarbete på väg in i prevention.
FoUUI-direktörer, sjukhuschefer och Hälso- och sjukvårdsdirektörer från sju stora regioner i gemensam satsning på prevention
Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Västerbotten och professor i handkirurgi vid Umeå universitet, Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör Akademiska Sjukhuset Uppsala

 

09.45
Kaffemingel

 

10.15
Temaseminariepass 1 med tre parallella presentationer

1A: Policy-labb: Sverige spanar – vilken forskning, algoritm eller information i vården kommer att bidra mest till tidig upptäckt av cancer?

Arrangör: MSD

De inbjudna gästerna runt bordet kommer att inledningsvis ges tre minuter att ge sin bild av frågan: den största utmaningen och den viktigaste möjligheten. Efter det kommer en modererad och interaktiv dialog att hållas och publiken kommer att bjudas in till öppen diskussion. Välkommen att vara med i debatten. Medverkar runt bordet gör:Anna Starbrink(L), Region Stockholm; Mia Rajalin, Lungcancerföreningen; Yann Fränkel, Lungcancerföreningen; Patrik Sundström, SKL; Hans Hägglund, SKL; Mathias Ekman, Microsoft; Rickard Carlhed, Cambio; Viktoria Hjalmar, Diagnostiskt centrum, Danderyds Sjukhus; Oskar Lindeberg, MSD – Moderator: Emma Frans   

1B:Mät med kvalitet och ge incitament för att nå gemensamma mål

Arrangör: RISE – Research Institutes of Sweden

Det görs många mätningar men oftast utan kvalitetssäkring i konstruktion och analys. Och även om måtten finns så sker inte önskade förändringar av sig självt. RISE driver arbete kring att öka tillförlitlighet och jämförbarhet i hälsomätningar samt testar olika incitamentsmodeller som kan driva mot bättre utfall. Seminariet leds av Jeanette Melin, Forskare, och Tomas Bokström, Projektledare, RISE Mätteknik, Social and Health Impact Centre (SHIC)

1C: God och nära vård. Kommer den att finnas på snabbköpet?

Arrangör: Min Doktor

Om utvecklingen av digital vård stoppas så kommer primärvården att behöva ransoneras. Vem ska bort? Vem väljer vilken patientkategori som ska bort? Hur mycket kan vi egentligen spara med digital vård? Går det ens att möta de ökande behoven? Och är svaret självbetjäning – finns framtiden för god och nära vård på snabbköpet?​ Med Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef Min Doktor, Henrik Kangro, leg läk, specialist i hematologi och internmedicin, medicinsk ledningschef Min Doktor och Daniel Persson, innovationschef Min Doktor.

 

11.15
Reformer vi saknar och reformer vi föreslår.
Riksdagsoppositionens hälsopolitik om de får makten.
Ulrika Heindorff (M) ledamot Socialutskottet, Per Ramhorn (SD) ledamot socialutskottet, Karin Rågsjö (V) ledamot med utskottsansvar socialutskottet och Hälsopolitisk talesperson Vänsterpartiet

 

11.35
Regeringen och folkhälsan
Hur vill regeringen utveckla folkhälsopolitiken i en snabbt föränderlig omvärld?
Socialminister Lena Hallengren (S).

11.50
Publikens muntliga och skriftliga frågor till ministern.

 

12.05
Hälsoriksdagens alldeles egna lilla konstitutionsutskott
Lars Stjernkvist partisekreterare (S) och Kent Persson f.d. partisekreterare (M) och samhällspolitisk chef Heimstaden, avger ett snabbt granskningsbetänkande av förmiddagens utspel.

 

12.20
Lunch
med mingel, eat n’ learn, Speakers corner och utställare

 

13.10
Key note speech: Hälsa Maxi.
ICA-gruppens VD Per Strömberg om livsmedelsjättens satsning på hälsoområdet.

13.30
Frågor till Per Strömberg

13.45
Temaseminariepass 2 med tre parallella presentationer

2A: Livepodd med Anders Hansen!

Arrangör: Hälsa för ohälsosamma

Psykiatrikern, chefen för Maria beroendeklinik, debattören och programledaren David Eberhardsänder podden Hälsa för ohälsosamma live. Gästerna är Anders Hansen, psykiatrikern och läkaren som skrivit bestsellern Hjärnstark och den kontroversielle professorn och läkaren Fredrik Nyström. De ska tillsammans reda ut om motion är bättra än medicin, om fett rent av är bra att äta och om kalla bad är bästa sättet att bli smal. Det blir ett initierat samtal om vad som egentligen är sant om mat, fett, motion och hälsa.

2B: Prevention – allas ansvar

Arrangör: Pfizer

Prevention bör ses som en inventering istället för kostnad. Hur kommer vi dit? En diskussion om hur förebyggande insatser kan göra skillnad för den enskilda individen och ge besparingar för samhället.
Moderator: Christoph Varenhorst, Medicinskt direktör Pfizer
Deltagare: Malin Parkler, Vd Pfizer Sverige, Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör Region Skåne, Alexandra Charles, Ordförande i 1,6 & 2,6-miljonerklubben, Victor Harju, Socialdemokratisk regionpolitiker i Stockholm; Nasim Farrokhnia , forsknings- och utbildningsansvarig på KRY; John Drakenberg Renander, Co-Founder & CEO at Alex; Matthias Lidin, Specialistsjuksköterska och Universitetssjuksköterska Karolinska sjukhuset, Forskare och Med.dr Karolinska Sjukhuset

2C: Hälsa trots sjukdom: Hör från nya tidens patienter om vad som kommer
krävas imorgon

Arrangör: Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar landets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och tar en självklar roll i samhällsdialogen om folkhälsa, vikten av preventiv/förebyggande hälsa, vårdens utveckling och sannolika framtidsscenarier. De växande grupperna av åldrande och multisjuka patienter behöver få och ta del av en personcentrerad vård. Även ökande psykisk ohälsa bland unga är ett stort orosmoln. Ambitionen framåt måste vara att man ska kunna leva ett gott liv ”trots” sin eventuella sjukdomsbild eller diagnos, att ha optimal hälsa trots sjukdom. Personcentrerad vård är vägen till en hälso- och sjukvård som hjälper patient att uppnå det och på Hälsoriksdagen vill Vårdförbundet facilitera en diskussion där patienterna kommer till tals. Vilka är morgondagens stora patientgruppers erfarenheter av hälso- och sjukvården och behov framöver?
Moderator: Anders Printz, kanslichef, Vårdförbundet
Medverkande: Ragnhild Karlsson, vice ordförande, Ann Johansson, vice ordförande, representanter från Ung Cancer, PRO, Reumatikerförbundet,Riksförbundet Ungdom för Social hälsa.

09.45 Kaffemingel

15.15
Vem tjänar på förebyggande insatser?
Debatt om vad som händer när näringslivet på allvar ger sig in i det förebyggande hälsoområdet.
Titti Lundberg, Marknadschef  Coala Life, Paul Beatus, VD H2 Health Hub, Linda Holmström, ICA-handlare, Ann Johansson, Vice ordförande Vårdförbundet.

 

15.35
Kulsprutepitching av hälso-start ups.
Exakt 60 sekunder att sälja in sin produkt/tjänst. Publiken röstar fram en vinnare.

 

15.50
Det digitala vaccinet.
Skräddarsydda lösningar för bättre hälsa helt baserade på efterfrågan.
Fredrik Söder VD Health Integrator

 

16.05
Hälsoriksdagens talman nomineras
Panel: Elisabeth Wallenius, Ordförande Funktionsrätt Sverige, Johan Carlson Generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna (Eventuellt tillkommer ytterligare namn)

 

16.20
Utskotten röstar

och utser Hälsoriksdagens talman.

 

16.30
Avslutande sammanfattning och medskick
till regeringens och riksdagens arbete det kommande året.

 

Moderator: Helena Blomquist