<< Tillbaka till program
21 Aug | 11.25 - 11.50 (denna programpunkt har redan varit)

Svensk hälsopolitik: Vart är vi på väg?

Göran_Hägglund
Göran Hägglund, f d Socialminister och partiledare (KD), idag bl.a. styrelseledamot Aleris

Ny teknik, politiska och ekonomiska vägval liksom tydliga samhällstrender, t.ex. ett ökat individperspektiv, förändrar kontinuerligt förutsättningarna på hälsoområdet. Gråzonen mellan förebyggande hälsoinsatser och sjukvård tycks allt större, och i takt med att fler frågor påverkar hälsoutvecklingen ser vi nya aktörer intressera sig för hälsoinsatser. Inom förebyggande hälsa är innovation och näringspolitik nödvändiga beståndsdelar i diskussioner om framtida lösningar på kostnadsutveckling inom sjukvård och socialförsäkring. En viktig fråga är förstås vad landsting och stat kan göra, liksom vilken roll privata aktörer kommer att få. Men framför allt: vart är vi egentligen på väg?