<< Tillbaka till program
21 Aug | 14.40 - 15.40 (denna programpunkt har redan varit)

Sexualitet och Jämlik hälsa

Temaseminarium 1 B

Rätten att bestämma över sin kropp och sin sexualitet är en grundläggande rättighet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter berör oss alla under alla delar av våra liv. Det är ett område med stor betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande.

Det förebyggande arbetet har till största del handlat om att minska olika hälsoproblem såsom Hiv/STI, sexuellt våld och till viss del att förebygga oönskade graviditeter. Men främjande av sexuell hälsa som en positiv betydelse för individens generella hälsa har inte tydligt prioriterats trots ett eget målområde inom Folkhälsopolitiken.

Vi behöver öka kunskapen om sexualitetens del i arbetet för en jämlik hälsa. “Hur kan vi främja sexuell hälsa även bland äldre och personer med funktionsvariationer? Hur möjliggör vi att kunna njuta av sin sexualitet även efter en tuff förlossning, ett byte av höftled eller en cancerbehandling?

Medverkande – Hans Linde, ny förbundsordförande, samt Ingrid Frisk, Sexualpolitisk sakkunnig

Arr: RFSU

 

Ett av tre parallella temaseminarer.