<< Tillbaka till program
21 Aug | 15.40 - 16.40 (denna programpunkt har redan varit)

Träning och gemenskap för starkare pensionärer

Temaseminarium 2 A: Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader. Hur kan idrotten bidra till det livslånga idrottandet och en bättre hälsa?

Arr: Riksidrottsförbundet

 

Ett av tre parallella temaseminarer.