<< Tillbaka till program
21 Aug | 15.40 - 16.40 (denna programpunkt har redan varit)

Västra Götalandsregionens kraftsamling kring fullföljda studier

Temaseminarium 2 C:

Kraftsamling fullföljda studier är namnet på det samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, kommunalförbunden och andra aktörer, som handlar om hur vi tillsammans ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. Just nu pågår en rad aktiviteter runt om i regionen inom ramen för kraftsamlingen.

Arr: VGR

 

Ett av tre parallella temaseminarer.