<< Tillbaka till program
22 Aug | 10.15 - 11.15 (denna programpunkt har redan varit)

Hur vi kan uppnå en integrerad vårdkedja mellan digitala och fysiska vårdgivare och andra knepiga frågor om digitala vårdmöten

Temaseminarium 3 B

Befolkningen åldras, allt fler patienter med kroniska sjukdomar behöver vård och patienterna klagar redan över otillgänglighet och långa vårdköer. Digitalisering av vårdprocesser kan bidra till lösningen och inte minst utgör de skriftliga triageformulären enorma möjligheter att jobba preventivt med riskfaktorer och livsstilsrelaterade sjukdomar – även när patienten inte aktivt söker för det.

Digital och fysisk vård behöver samarbeta för att möta de ökande behoven. Det får inte hejdas av revirtänkande, förlegade ersättningsstrukturer och vårduppdrag.

Välkommen till en workshop, ett diskussionsforum om hur digital vård kan integreras med fysisk vård för att ta vara på den positiva effekten det kan innebära för patienter, vårdpersonal och samhälle. Hur kan vårdcentralen dra nytta av de digitala vårdgivarna och förändra sitt uppdrag?

Hinns det med så diskuterar vi också andra knepiga frågor som kommer till ytan med digital vård. Om inte, så återkommer vi under hösten med nya tillfällen för fortsatt diskussion.

Medverkande: Henrik Kangro och Daniel Persson

Arr: Min Doktor

 

 

Ett av tre parallella temaseminarer.