<< Tillbaka till program
22 Aug | 10.15 - 11.15 (denna programpunkt har redan varit)

Hur kan effektiv resursanvändning förbättra vårdresultaten?

Temaseminarium 3 C

Hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Kan upphandling bidra till nya lösningar som kommer patienter till godo? Vilka kompetenser krävs i vården, på olika nivåer, för att säkra en kunskapsbaserad vård? Det övergripande målet är att åstadkomma en vård med högre kvalitet, förbättrad patientsäkerhet och högre kostnadseffektivitet. Hur går vi från ord till handling?

 

Medverkande: 

Medverkande: Johan Falk, VD OneMed, Camilla Tellström, ordf Vårdförbundet Halland,  Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science-frågor. Lennart Persson (samtalsledare)

 

 

Arr: OneMed

 

Ett av tre parallella temaseminarer.