<< Tillbaka till program
22 Aug | 11.15 - 12.15 (denna programpunkt har redan varit)

Vikten av ett hälsosamt liv

Temaseminarium 4 A:

Hälsoinriktad beteendeforskning och betydelsen av hälsosamma levnadsvanor
Stephan Rössner, professor i hälsoinriktad beteendeforskning och överläkare vid Karolinska institutet pratar om sambandet mellan levnadsvanor och våra välfärdssjukdomar, och om vägen till bättre långsiktiga behandlingsprogram för överviktiga.

Ett unikt samarbete – en verksamhet för barn och unga med övervikt och fetma
Lovisa Sjögren, disputerad ST-läkare barnmedicin, Hallands sjukhus Kungsbacka och Anne Börjesson, utvecklare Folkhälsoenheten Kungsbacka kommun presenterar verksamheten som syftar till att skapa en varaktig livsstilsförändring och se till hela barnets livssituation.

Moderator: Ann Ekberg Jansson, FoU-chef Region Halland

Arr: Region Halland i samarbete med Kungsbacka kommun

 

Ett av två parallella temaseminarier.