<< Tillbaka till program
21 Aug | 11.35 - 12.00

Vad vi egentligen borde göra för att minska ohälsan i Sverige?

0229760896014_max

Ett alternativ till regeringens politik.

Anders W Jonsson (C), vice partiledare, ledamot i riksdagens socialutskott och socialpolitisk talesperson