<< Tillbaka till program
21 Aug | 11.50 - 12.15 (denna programpunkt har redan varit)

Vad vi egentligen borde göra för att minska ohälsan i Sverige?

0229760896014_max

Ett alternativ till regeringens politik.

Anders W Jonsson (C), vice partiledare, ledamot i riksdagens socialutskott och socialpolitisk talesperson

Regering och opposition tycks överens om utmaningarna inom Hälso- och sjukvården. Men hur ser det ut med möjligheterna? Det är ju ofta i konkreta förslag som politiska skillnader dyker upp. Centerpartiet har blivit en allt tydligare röst i Alliansen. På vilket sätt är deras väg till framtidens Hälso- och sjukvård annorlunda än regeringens?