<< Tillbaka till program
21 Aug | 11.15 - 11.25 (denna programpunkt har redan varit)

Vårdens förebyggande hälsoroll: Regeringens prioriteringar.

AnnikaStrandhall200x200Annika Strandhäll (S), socialminister

Hälso- och sjukvården har seglat upp som en av de viktigaste politiska frågorna. Vårdköer, vårdval, skenande sjukvårds- och sjukskrivningskostnader, vinster i välfärden, jämlik hälsa – det finns mycket att diskutera. Regeringen vill minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och en kommission om jämlik hälsa ska leverera sitt slutbetänkande före sommaren. Vilka konkreta insatser ser regeringen att hälso- och sjukvården kan göra för att förebygga ohälsa, öka jämlikheten, minska vårdköer och hålla kostnadsutvecklingen stången?

(video)