<< Tillbaka till notiser

SVT Forum sänder från Hälsoriksdagen 2019

16 september kl 10:15 – 12:00 Hälsoriksdagen – opposition och regering om reformer DIREKT

Vad bidrar mest till tidig upptäckt av cancer? Vilka hälsoreformer saknar och föreslår oppositionen? Och hur vill regeringen utveckla folkhälsopolitiken? Medverkande: Mia Rajalin, Lungcancerföreningen, Patrik Sundström, SKL, Mathias Ekman, Microsoft, Ulrika Heindorff (M), Per Ramhorn (SD), socialminister Lena Hallengren (S), m fl. Del av en heldagskonferens. Arrangör: Livsplats Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/halsoriksdagen-hur-upptacker-man-cancer-tidigt