<< Tillbaka till notiser

Vill du ställa ut eller arrangera eget temaseminarium?

Möjlighet att medverka
Som en viktig aktör med betydelse för utvecklingen av det hälsoförebyggande området är du varmt välkommen till Livsplats Sverige. Att komma och lyssna på några av de tyngsta beslutsfattarna och delta i de samtal som äger rum på Livsplats Sverige är ett bra tillfälle för dig och din organisation att knyta kontakt med andra aktörer och delta i byggandet av ett nytt stort samhällsprojekt: förebyggande hälsa som en del av hur Sverige tryggar sin välfärd.

Men Livsplats Sverige innebär också andra möjligheter för er att stärka ert nätverk, få fram ert budskap och skapa bättre förutsättningar för er att nå era mål:

Arrangera temaseminarium
För att skapa en möjlighet för fördjupning kring era frågor/ert perspektiv finns det under Livsplats Sverige möjlighet för upp till nio olika organisationer, företag, myndigheter eller andra att arrangera ett eget temaseminarium. Vid vart och ett av de fyra temaseminariepassen kommer det att äga rum tre parallella seminarier (med olika fokus), som besökarna fördelar sig på.
Tid: 60 min
Plats: Seminarielokal på Kusthotellet, Varberg

Utställare
För att visa upp vad ni kan erbjuda och skapa möjligheter till kontakt kommer det under Livsplats Sverige 2017 att finnas möjlighet att ställa ut.

Ytterligare kontaktskapande insatser
Under Livsplats Sverige är det officiella programmet bara är en del av mötesplatsen. I pauser, före och efter programpunkter, under lunch och efter middag finns det goda möjligheter att ordna särskilda träffar med viktiga nyckelpersoner.

För mer information och bokning
Marco Morner, marco.morner@livsplatssverige.se, 070-874 16 48
Daniel Färm, daniel.farm@livsplatssverige.se, 070-650 121 09